Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu

Wybierz kurs:
 Kurs na sternika motorowodnego Kurs na żeglarza jachtowego Jachtowego sternika morskiego Morskiego sternika motorowodnego Licencja na holowanie narciarza Licencja na holowanie statków powietrznych Przystąpienie w poczet członków YC Sharks Rejs Morski Baleary V/VI 2018

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zawartych w formularzu zgłoszeniowym w celach marketingowych i informacyjnych, w tym w szczególności wyrażam zgodę na otrzymywanie komunikatów lub informacji sharks.pl Sp. z o.o. lub innych podmiotów (za wiedzą i wyraźnym przyzwoleniem sharks.pl Sp. z o.o.) oraz informacji dotyczących produktów lub usług sharks.pl Sp. z o.o. jak i innych podmiotów (za wiedzą i wyraźnym przyzwoleniem sharks.pl Sp. z o.o.). Zgoda ta dotyczy otrzymywania powyższych informacji lub komunikatów za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tym także w formie załącznika do poczty elektronicznej.