PODPISANO ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE EGZAMINOWANIA

Podpisano nowe  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI oraz MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPDOARKI MORSKIEJ z dnia 22 maja 2013 r.w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania upoważnienia do przeprowadzania egzaminu oraz warunków kadrowych i organizacyjnych koniecznych do przeprowadzania egzaminu.