żeglarz jachtowy

Tylko profesjonalne szkolenia!

 

O kursie:

Żeglarz jachtowy to kurs, który w całości odbywa się we Wrocławiu na rzece Odrze. Zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywają się na terenie przystani HOW Rancho przy ul. Na Grobli 49. Doświadczona kadra oraz nowa i dobrze wyposażona flota tworzą doskonałe warunki do nauki i doskonalenia umiejętności żeglarskich na akwenie Odry Sportowej – kolebki dolnośląskiego żeglarstwa. Mimo że przepływająca przez serce Wrocławia rzeka jest akwenem trudnym i wymagającym dla żeglarzy,  to właśnie  opanowanie  umiejętności żeglowania na Odrze sprawi, że już żaden inny akwen nie wzbudzi w Tobie obaw. Absolwenci naszych kursów z powodzeniem i łatwością prowadzą własne rejsy na akwenach takich jak np. Wielkie Jeziora Mazurskie. Mamy własny parking więc nie będzie problemu z bezpiecznym i darmowym miejscem na auto, a dla aktywnych oferujemy strzeżone, zadaszone miejsca postojowe na rowery. Do dyspozycji uczestników szkolenia jest aneks kuchenny, mikrofalówka,  lodówka, grill, Wi-Fi, szatnia, WC, miejsce na piknik na terenie ośrodka.

Zajęcia odbywają się w formach kursów weekendowych lub kursów stacjonarnych. Nie ma we Wrocławiu drugiej szkoły żeglarstwa, która oferuje zajęcia praktyczne w  wymiarze 80 godzin szkolenia. Teoria odbywa się w formie online. Po opłaceniu zaliczki  dostają Państw dostęp do naszych materiałów dydaktycznych oraz wykładów. Potwierdzeniem uczestnictwa w kursie: żeglarz jachtowy jest wpłata 800 zł zaliczki na konto bankowe oraz zapisanie się na szkolenie w linku poniżej.

Zapisz się na szkolenie

 

Najbliższe szkolenia :

 • 10/04/2021 sobota HOW Rancho ul. Na Grobli 49 Wrocław rozpoczynamy szkolenie o godzinie 10:00 krótkim spotkaniem organizacyjnym. Przerwa godzinna na posiłek o 14:00 i koniec zajęć o godzinie 18:00. Zajęcia praktyczne w weekendy: 11,17,18,24,25 kwietnia oraz 1,2,8 maja w godzinach: 10:00-18:00 ok  14:00 przerwa na posiłek i regenerację. Zajęcia teoretyczne zgodnie z rekomendacją Ministerstwa Sportu będą odbywać się w formie online. Egzamin praktyczny i teoretyczny odbędzie się w niedzielę 09/05/2021 o godzinie 10:00.
 • 15/05/2021 sobota HOW Rancho ul. Na Grobli 49 Wrocław rozpoczynamy szkolenie o godzinie 10:00 krótkim spotkaniem organizacyjnym. Przerwa godzinna na posiłek o 14:00 i koniec zajęć o godzinie 18:00. Zajęcia praktyczne : 16,22,23,29,30 maja 5,6,12 czerwca w godzinach: 10:00-18:00 ok  13:00 przerwa na posiłek. Zajęcia teoretyczne zgodnie z rekomendacją Ministerstwa Sportu będą odbywać się w formie online. Egzamin praktyczny i teoretyczny odbędzie się w niedzielę 13/06/2021 o godzinie 10:00.
 • 19/06/2021 sobota HOW Rancho ul. Na Grobli 49 Wrocław rozpoczynamy szkolenie o godzinie 10:00 krótkim spotkaniem organizacyjnym. Przerwa godzinna na posiłek o 14:00 i koniec zajęć o godzinie 18:00. Zajęcia praktyczne : 20,26,27 oraz 3,4,10,11,17 w godzinach: 10:00-18:00 ok  13:00 przerwa na posiłek. Zajęcia teoretyczne zgodnie z rekomendacją Ministerstwa Sportu będą odbywać się w formie online. Egzamin praktyczny i teoretyczny odbędzie się w niedzielę 18/07/2021 o godzinie 10:00
 • 24/07/2021 sobota HOW Rancho ul. Na Grobli 49 Wrocław rozpoczynamy szkolenie o godzinie 10:00 krótkim spotkaniem organizacyjnym. Przerwa godzinna na posiłek o 14:00 i koniec zajęć o godzinie 18:00. Zajęcia praktyczne : 25,31 lipca oraz 1,7,8,14,15,21 sierpnia w godzinach: 10:00-18:00 ok  13:00 przerwa na posiłek. Zajęcia teoretyczne zgodnie z rekomendacją Ministerstwa Sportu będą odbywać się w formie online. Egzamin praktyczny i teoretyczny odbędzie się w niedzielę 22/08/2021 o godzinie 10:00

 

Cena kursu: 1399 zł

 • kurs praktyczny  (5 weekendów) 80h
 • kurs teoretyczny 6 wykładów 
 • + 250 zł egzamin* + 50 zł* wydanie patentu (opłata do PZŻ)

Sharks Sp. z o.o. Nr konta: 13 1020 5226 0000 6902 0295 5284 w tytule proszę podać datę rozpoczęcia szkolenia 
Nip: 896-147-77-30

Zapisz się na egzamin PZŻ
KWŻ KURSU: kpt. Grzegorz Jatczyszyn 667 722 747 lub kpt. Piotr Piwowarczyk 691 659 086, e-mail: biuro@sharks.pl

* dla uczniów i studentów którzy nie ukończyli 26 roku życia i posiadają ważna legitymacje przysługuje 50% zniżki na opłatę egzaminacyjną i wydanie patentu

Uprawnienia – żeglarz jachtowy:

 • prowadzenie jachtów żaglowych bez lub z pomocniczym napędem mechanicznym po wodach śródlądowych,
 • prowadzenie jachtów żaglowych bez lub z pomocniczym napędem mechanicznym o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie 2 Mm od brzegu, w porze dziennej.

Wymagania formalne:

 • Ukończone 14 lat.
 • Zdanie egzaminu z wymaganej wiedzy i umiejętności.
 • Wymagane dokumenty: wniosek o wydanie patentu, jedno zdjęcie 3,5 x 4,5 cm, zaświadczenie o zdaniu egzaminu, w przypadku osoby niepełnoletniej – pisemna zgoda rodziców/opiekunów.

żeglarz jachtowy

Program szkolenia – żeglarz jachtowy

Osoba odbywająca szkolenie na stopień żeglarza jachtowego powinna opanować wiedzę i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne prowadzenie jachtu żaglowego w zakresie uzyskiwanych uprawnień.

1.1. WIEDZA TEORETYCZNA:

1. Wiadomości o śródlądowych jachtach żaglowych, ich wyposażeniu i obsłudze:

a) rodzaje jachtów śródlądowych, podział ze względu na budowę i eksploatację,
b) kategoria projektowa jachtu i warunki eksploatacji,
c) nazewnictwo podstawowych części składowych jachtu śródlądowego,
d) małe statki, instrukcja dla właściciela – PN-EN ISO 10240 (zobacz komentarz),
e) zasady bezpiecznego posługiwania się instalacjami jachtowymi,
f) wyposażenie jachtu niezbędne do bezpiecznej żeglugi: ratownicze, przeciwpożarowe, medyczne,
g) zasady eksploatacji jachtowego silnika przyczepnego.

2. Teoria żeglowania:

a) wiatr rzeczywisty i pozorny,
b) kursy jachtu względem wiatru,
c) siły działające na jacht,
d) zawietrzność i nawietrzność jachtu,
e) współpraca żagli,
f) działanie miecza i steru,
g) stateczność i pływalność jachtu.

3. Przepisy:

a) wybrane przepisy żeglugowe obowiązujące na wodach śródlądowych odnoszące się do żeglugi jachtowej: wybrane definicje, prawo drogi, sygnały wzrokowe i dźwiękowe statków, sygnały wzywania pomocy, znaki żeglugowe, ogólne przepisy bezpieczeństwa, wypadki i awarie – zasady postępowania, przepisy lokalne,
b) elementarne wiadomości o przepisach obowiązujących na wodach morskich w tym przepisy portowe,
c) etykieta jachtowa – zasady zachowania się na jachcie i obyczaje żeglarskie,
d) podstawowe zasady ochrony wodnego środowiska naturalnego.

4. Locja:

a) oznakowanie śródlądowego szlaku żeglugowego:
– informacje o korycie rzeki,
– żegluga na rzece,
– oznakowanie szlaku,
– elementarne informacje o budowlach hydrotechnicznych – śluza, jaz,
b) elementarne wiadomości o oznakowaniu wód morskich:
– oznakowanie nawigacyjne wód morskich (oznakowanie boczne, system IALA).

5. Ratownictwo:

a) bezpieczeństwo żeglugi i ratownictwo w żegludze śródlądowej:
– osobiste środki wypornościowe, rodzaje i sposoby posługiwania się nimi,
– inne środki bezpieczeństwa na jachcie śródlądowym,
– żegluga w trudnych warunkach pogodowych, przygotowanie jachtu i załogi,
– zasady zachowania się po wywrotce jachtu,
– wiadomości o służbach ratowniczych na wodach śródlądowych,
– podstawy pomocy przedmedycznej w najczęściej występujących obrażeniach na jachcie,
– zasady działań ratowniczych w trudnych warunkach pogodowych.
b) podstawowe informacje o ratownictwie na wodach morskich:
– Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa (SAR), Morskie Ratownicze Centrum Koordynacyjne,
– ratownictwo brzegowe: brzegowe stacje ratownictwa, stacje ratownictwa morskiego,
– sygnałowe środki ratownicze.

6. Meteorologia:

a) podstawowe wiadomości o wiatrach – znajomość skali Beauforte’a,
b) podstawowa znajomość wybranych zjawisk meteorologicznych,
c) niebezpieczne dla żeglarzy zjawiska meteorologiczne, ich oznaki i sposób postępowania,
d) znajomość meteorologii w zakresie rozumienia komunikatów meteorologicznych w mediach,
e) podstawowa umiejętność uzyskiwania prognoz pogody.

7. Teoria manewrowania:

a) zasady wykonywania manewrów żeglarskich pod żaglami i na silniku,
b) umiejętność planowania i wyboru drogi jachtu,
c) znajomość podstawowych zasad techniki żeglowania w trudnych warunkach pogodowych.

1.2. UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNE:
1. Praca załogi na jachcie i bezpieczna eksploatacja jachtu śródlądowego:

a) taklowanie jachtu, klar jachtu,
b) obsługa żagli (w tym sposoby refowania)
c) obsługa osprzętu i podstawowych urządzeń na jachcie oraz związane z tym zasady bezpieczeństwa,
d) zasady cumowania jachtu,
e) umiejętność wiosłowania,
f) obsługa silnika przyczepnego,
g) umiejętność sprawdzenia stanu technicznego jachtu żaglowego i jego wyposażenia z uwagi na bezpieczeństwo żeglugi,
h) przygotowanie jachtu do żeglugi w trudnych warunkach pogodowych, w tym refowanie żagli.

2. Prace bosmańskie:

a) umiejętność wiązania podstawowych węzłów żeglarskich,
b) podstawowe naprawy jachtu, osprzętu i wyposażenia.

3. Umiejętność wykonania następujących manewrów jachtem typu slup o długości kadłuba większej niż 5,5 m pod żaglami:

a) manewry podstawowe: zwrot przez sztag, zwrot przez rufę, odejście od nabrzeża, dojście do nabrzeża, alarm „człowiek za burtą”,

b) manewry dodatkowe: stawanie w dryf, dojście do boi, odejście od boi, stawanie na kotwicy, zejście z kotwicy, refowanie.

4. Umiejętność wykonywanie następujących manewrów jachtem żaglowym o długości kadłuba większej niż 5,5 m na silniku:
a) manewry podstawowe: odejście od nabrzeża, dojście do nabrzeża, alarm „człowiek za burtą”,

b)manewry dodatkowe: dojście do boi, odejście od boi, holowanie pojedynczego jachtu.5. Obrót lub przesunięcie jachtu przy pomoście, praca cumami.

DSC_1295