Żeglarz jachtowy

DSC_1286

Tylko profesjonalne szkolenia!

 

O kursie:

Szkolenie żeglarskie w całości odbywa się we Wrocławiu na rzece Odrze. Zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywają się na terenie przystani HOW Rancho przy ul. Na Grobli 49. Doświadczona kadra oraz nowa i dobrze wyposażona flota tworzą doskonałe warunki do nauki i doskonalenia umiejętności żeglarskich na akwenie Odry Sportowej – kolebki dolnośląskiego żeglarstwa. Mimo że przepływająca przez serce Wrocławia rzeka jest akwenem trudnym i wymagającym dla żeglarzy,  to właśnie  opanowanie  umiejętności żeglowania na Odrze sprawi, że już żaden inny akwen nie wzbudzi w Tobie obaw. Absolwenci naszych kursów z powodzeniem i łatwością prowadzą własne rejsy na akwenach takich jak np. Wielkie Jeziora Mazurskie. Mamy własny parking więc nie będzie problemu z bezpiecznym i darmowym miejscem na auto, a dla aktywnych oferujemy strzeżone, zadaszone miejsca postojowe na rowery. Do dyspozycji uczestników szkolenia jest aneks kuchenny, mikrofalówka,  lodówka, grill, Wi-Fi, szatnia, WC, miejsce na piknik na terenie ośrodka.

Zajęcia odbywają się w formach kursów weekendowych lub kursów stacjonarnych. Nie ma we Wrocławiu drugiej szkoły żeglarstwa, która oferuje zajęcia praktyczne w  wymiarze 10 dni szkoleniowych.Teoria zwykle odbywa się popołudniami w 1 dzień powszedni w tygodniu, wcześniej ustalony przez uczestników szkolenia. Potwierdzeniem uczestnictwa w kusie na żeglarza jachtowego jest wpłata 800 zł zaliczki na konto bankowe oraz zapisanie się na szkolenie w linku poniżej.

Zapisy na szkolenie

 

Najbliższe szkolenie :

  • Pierwszy kurs w sezonie 2020 – zimowa sesja wykładowa 14/03/20  o godzinie 10:00 spotkanie organizacyjne od godziny 10:30 rozpoczynamy wykłady, które potrwają do  godziny 14:30.Kolejne sesje wykładowe 21/03/20 10:00-14:00;  28/03/20 10:00-14:00. Zajęcia praktyczne rozpoczynamy 29 marca o godzinie 11:00 przygotowaniem i taklowaniem sprzętu jest to dodatkowy dzień szkoleniowy. Kolejne zajęcia w kolejne weekendy 4,5,18,19,25,26.04, 2,3,9.05 10 dni szkoleniowych w godzinach: 10:00-18:00 ok  14:00 godzinna przerwa na posiłek. Teoria również będzie odbywała się raz w tygodniu równolegle z zajęciami praktycznymi. Egzamin praktyczny i teoretyczny odbędzie się w niedzielę 10/05/2020 o godzinie 10:00 ul. Na Grobli 49 Wrocław.
  • 16/05/2020 sobota spotkanie organizacyjne godz. 12:00 HOW Rancho ul. Na Grobli 49 Wrocław. Zajęcia praktyczne w weekendy 17,23,24,30,31.05., 6,7,13,14,20.06    10 dni szkoleniowych w godzinach: 10:00-18:00 ok  14:00 godzinna przerwa na posiłek.b Zajęcia teoretyczne raz w tygodniu popołudniami- termin do    uzgodnienia. Egzamin praktyczny i teoretyczny odbędzie się w niedzielę 21/062020 o godzinie 10:00 ul. Na Grobli 49 Wrocław.

 

Cena kursu: 1299 zł

  • kurs praktyczny 10 dni (5 weekendów) 93h lekcyjne
  • kurs teoretyczny 6 wykładów ok. 1 h lekcyjnych
  • + 250 zł egzamin* + 50 zł* wydanie patentu (opłata do PZŻ)
Zapisy na egzamin PZŻ
KWŻ KURSU: kpt. Piotr Piwowarczyk tel. 691-659-086, e-mail: biuro@sharks.pl

* dla uczniów i studentów którzy nie ukończyli 26 roku życia i posiadają ważna legitymacje przysługuje 50% zniżki na opłatę egzaminacyjną i wydanie patentu

Uprawnienia żeglarza jachtowego:

  • prowadzenie jachtów żaglowych bez lub z pomocniczym napędem mechanicznym po wodach śródlądowych,
  • prowadzenie jachtów żaglowych bez lub z pomocniczym napędem mechanicznym o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie 2 Mm od brzegu, w porze dziennej.

Wymagania formalne:

  • Ukończone 14 lat.
  • Zdanie egzaminu z wymaganej wiedzy i umiejętności.
  • Wymagane dokumenty: wniosek o wydanie patentu, jedno zdjęcie 3,5 x 4,5 cm, zaświadczenie o zdaniu egzaminu, w przypadku osoby niepełnoletniej – pisemna zgoda rodziców/opiekunów.

DSC_0850

Program szkolenia:

Osoba odbywająca szkolenie na stopień żeglarza jachtowego powinna opanować wiedzę i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne prowadzenie jachtu żaglowego w zakresie uzyskiwanych uprawnień.

1.1. WIEDZA TEORETYCZNA:

1. Wiadomości o śródlądowych jachtach żaglowych, ich wyposażeniu i obsłudze:
a) rodzaje jachtów śródlądowych, podział ze względu na budowę i eksploatację,
b) kategoria projektowa jachtu i warunki eksploatacji,
c) nazewnictwo podstawowych części składowych jachtu śródlądowego,
d) małe statki, instrukcja dla właściciela – PN-EN ISO 10240 (zobacz komentarz),
e) zasady bezpiecznego posługiwania się instalacjami jachtowymi,
f) wyposażenie jachtu niezbędne do bezpiecznej żeglugi: ratownicze, przeciwpożarowe, medyczne,
g) zasady eksploatacji jachtowego silnika przyczepnego.
2. Teoria żeglowania:
a) wiatr rzeczywisty i pozorny,
b) kursy jachtu względem wiatru,
c) siły działające na jacht,
d) zawietrzność i nawietrzność jachtu,
e) współpraca żagli,
f) działanie miecza i steru,
g) stateczność i pływalność jachtu.
3. Przepisy:
a) wybrane przepisy żeglugowe obowiązujące na wodach śródlądowych odnoszące się do żeglugi jachtowej: wybrane definicje, prawo drogi, sygnały wzrokowe i dźwiękowe statków, sygnały wzywania pomocy, znaki żeglugowe, ogólne przepisy bezpieczeństwa, wypadki i awarie – zasady postępowania, przepisy lokalne,
b) elementarne wiadomości o przepisach obowiązujących na wodach morskich w tym przepisy portowe,
c) etykieta jachtowa – zasady zachowania się na jachcie i obyczaje żeglarskie,
d) podstawowe zasady ochrony wodnego środowiska naturalnego.
4. Locja: a) oznakowanie śródlądowego szlaku żeglugowego:
– informacje o korycie rzeki,
– żegluga na rzece,
– oznakowanie szlaku,
– elementarne informacje o budowlach hydrotechnicznych – śluza, jaz,
b) elementarne wiadomości o oznakowaniu wód morskich:
– oznakowanie nawigacyjne wód morskich (oznakowanie boczne, system IALA).
5. Ratownictwo: a) bezpieczeństwo żeglugi i ratownictwo w żegludze śródlądowej:
– osobiste środki wypornościowe, rodzaje i sposoby posługiwania się nimi,
– inne środki bezpieczeństwa na jachcie śródlądowym,
– żegluga w trudnych warunkach pogodowych, przygotowanie jachtu i załogi,
– zasady zachowania się po wywrotce jachtu,
– wiadomości o służbach ratowniczych na wodach śródlądowych,
– podstawy pomocy przedmedycznej w najczęściej występujących obrażeniach na jachcie,
– zasady działań ratowniczych w trudnych warunkach pogodowych.
b) podstawowe informacje o ratownictwie na wodach morskich:
– Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa (SAR), Morskie Ratownicze Centrum Koordynacyjne,
– ratownictwo brzegowe: brzegowe stacje ratownictwa, stacje ratownictwa morskiego,
– sygnałowe środki ratownicze.
6. Meteorologia: a) podstawowe wiadomości o wiatrach – znajomość skali Beauforte’a,
b) podstawowa znajomość wybranych zjawisk meteorologicznych,
c) niebezpieczne dla żeglarzy zjawiska meteorologiczne, ich oznaki i sposób postępowania,
d) znajomość meteorologii w zakresie rozumienia komunikatów meteorologicznych w mediach,
e) podstawowa umiejętność uzyskiwania prognoz pogody.
7. Teoria manewrowania: a) zasady wykonywania manewrów żeglarskich pod żaglami i na silniku,
b) umiejętność planowania i wyboru drogi jachtu,
c) znajomość podstawowych zasad techniki żeglowania w trudnych warunkach pogodowych.

1.2. UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNE:

1. Praca załogi na jachcie i bezpieczna eksploatacja jachtu śródlądowego: a) taklowanie jachtu, klar jachtu,
b) obsługa żagli (w tym sposoby refowania)
c) obsługa osprzętu i podstawowych urządzeń na jachcie oraz związane z tym zasady bezpieczeństwa,
d) zasady cumowania jachtu,
e) umiejętność wiosłowania,
f) obsługa silnika przyczepnego,
g) umiejętność sprawdzenia stanu technicznego jachtu żaglowego i jego wyposażenia z uwagi na bezpieczeństwo żeglugi,
h) przygotowanie jachtu do żeglugi w trudnych warunkach pogodowych, w tym refowanie żagli.
2. Prace bosmańskie: a) umiejętność wiązania podstawowych węzłów żeglarskich,
b) podstawowe naprawy jachtu, osprzętu i wyposażenia.
3. Umiejętność wykonania następujących manewrów jachtem typu slup o długości kadłuba większej niż 5,5 m pod żaglami: a) manewry podstawowe: zwrot przez sztag, zwrot przez rufę, odejście od nabrzeża, dojście do nabrzeża, alarm „człowiek za burtą”, b) manewry dodatkowe: stawanie w dryf, dojście do boi, odejście od boi, stawanie na kotwicy, zejście z kotwicy, refowanie.
4. Umiejętność wykonywanie następujących manewrów jachtem żaglowym o długości kadłuba większej niż 5,5 m na silniku:
a) manewry podstawowe: odejście od nabrzeża, dojście do nabrzeża, alarm „człowiek za burtą”, b) manewry dodatkowe: dojście do boi, odejście od boi, holowanie pojedynczego jachtu.5. Obrót lub przesunięcie jachtu przy pomoście, praca cumami.

DSC_1295