Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu

  Kurs na sternika motorowodnegoKurs na sternika motorowodnego w Kostrzynie nad OdrąKurs na żeglarza jachtowegoKurs radiooperatora SRCKurs na jachtowego sternika morskiegoKurs na morskiego sternika motorowodnegoCzarter motorówkiLicencja na holowanie narciarzaLicencja na holowanie statków powietrznychPrzystąpienie w poczet członków YC SharksLetnia szkoła sportów wodnych

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przekazanych w formularzu zgłoszeniowym jest Sharks Sp. z o.o. z siedzibą w Mirkowie, zwany dalej: „Administratorem”.
  2. Ma Pani/Pan możliwość skontaktowania się z Administratorem pisząc na adres: ul. Wrocławska 11, 55-095 Mirków, mailowo: biuro@sharks.pl lub telefonicznie pod numerem: 667 722 747 lub 691 659 086.
  3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja wybranej usługi pomiędzy Panią/Panem a Administratorem, dla której przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne.
  4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją wybranej usługi.
  5. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że realizacja wybranej usługi będzie niemożliwa.
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres realizacji wybranej usługi.
  7. Administrator nie zamierza przekazywać podanych danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  8. Ma Pani/Pan prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania (poprawiania), przenoszenia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody odnosi skutek od momentu tego zdarzenia. W przypadku wycofania zgody, dane zostaną przez Administratora usunięte niezwłocznie.
  10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

  Na podstawie ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)